Att sätta upp kliborstar till korna

går fort om man är några som hjälps åt

Ska bli skönt föt kossorna att kunna klia sej på dessa borstar